Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chotylub gmina Cieszanów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/65/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOŚCIOŁA W CHOTYLUBIU” uchwalonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Cieszanów nr 20/III/96 z dnia 29 maja 1996r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 11 z dnia 31 lipca 1996r. poz. 156
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:17