Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dębica, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.258.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2016r. dotycząca stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVI/281/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:37
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych, administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kościuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy, uchwalonego Uchwałą Nr XI/163/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2003 r.
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:19
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-04-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Latoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:46
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/484/2014 Rada Gminy Dębica z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Pustków.
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:01
Data ogłoszenia: 2014-04-02 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/470/2014 Rada Gminy Dębica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w miejscowościach: Pustynia i Zawada.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:59
Data ogłoszenia: 2014-04-02 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/470/2014 Rada Gminy Dębica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w miejscowościach: Pustynia i Zawada.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:59
Data ogłoszenia: 2013-11-05 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/419/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 września 2013r. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1/2003 W DĘBICY TERENU USŁUG PUBLICZNYCH MIEJSKICH KOMUNALNYCH ADMINISTRACJI, OŚWIATY, SPORTU, MIESZKALNICTWA ORAZ KOMUNIKACJI W REJONIE ULIC T. KOŚCIUSZKI, KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH I RZECZNEJ W DĘBICY - ETAP A
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:54
Data ogłoszenia: 2013-06-27 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.87.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/386/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w uchwale Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2006 miasta Dębica, obszar w obrębie ulicy Mościckiego w Dębicy opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 7 poz.150 z dnia 25 stycznia 2010 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:16
Data ogłoszenia: 2012-08-17 Data wydania: 2012-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/245/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Zawada.
Data dodania do bazy: 2012-08-18 20:02:50