Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębica gmina Dębica, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.87.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/386/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w uchwale Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2006 miasta Dębica, obszar w obrębie ulicy Mościckiego w Dębicy opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 7 poz.150 z dnia 25 stycznia 2010 r.1


2