Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sowin gmina Łambinowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-04-15 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:38
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.80.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid.434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:36
Data ogłoszenia: 2016-01-14 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2011-02-22 20:25:00