Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łambinowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-04-15 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:38
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.80.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid.434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:36
Data ogłoszenia: 2016-01-14 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2014-10-08 09:38:12
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:35
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewidencyjny 554/11, 554/9, 554/6, 554/5, zlokalizowanych we wsi Okopy
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:34
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01