Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jasienica Dolna gmina Łambinowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01
Data ogłoszenia: 2011-11-24 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.59.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 18 listopada 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr IX/79/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:25:26
Data ogłoszenia: 2010-09-01 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
Data dodania do bazy: 2011-02-21 17:30:00
Data ogłoszenia: 2009-02-20 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/139/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:08