Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łambinowice gmina Łambinowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2014-10-08 09:38:12
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:35
Data ogłoszenia: 2012-04-27 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:24
Data ogłoszenia: 2012-02-01 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach obejmującego tereny oznaczone symbolem 48aU, 49ZP, 50aKS, 50bZi, 46UHG, 48bUS, 48cKS, 47aUO
Data dodania do bazy: 2012-02-01 21:41:28
Data ogłoszenia: 2010-09-01 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
Data dodania do bazy: 2011-02-15 00:03:00
Data ogłoszenia: 2010-08-24 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice
Data dodania do bazy: 2011-02-05 19:42:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/137/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
Data dodania do bazy: 2011-06-28 14:32:50
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/138/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Kolejowej - Gen. A. Zawadzkiego – A. Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2011-06-28 14:32:50