Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Walce gmina Walce, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.35.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce1


2


3


4


5