Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat głubczycki, opolskie


Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-66/10 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, Sołectwie Włodzienin
Data dodania do bazy: 2011-04-21 23:18:00
Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice
Data dodania do bazy: 2011-05-30 20:26:00
Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2011-02-26 20:58:00
Data ogłoszenia: 2009-10-09 Data wydania: 2009-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrz
Data dodania do bazy: 2011-03-01 00:16:00
Data ogłoszenia: 2009-07-03 Data wydania: 2009-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI–TD-7042-85/09 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
Data dodania do bazy: 2011-03-11 18:21:00
Data ogłoszenia: 2009-05-22 Data wydania: 2009-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:34