Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Głubczyce, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-01-09 Data wydania: 2017-01-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:48
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:26
Data ogłoszenia: 2016-11-03 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:26
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:31
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:44
Data ogłoszenia: 2012-10-31 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:04:19
Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce
Data dodania do bazy: 2011-02-26 20:58:00