Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Włodzienin gmina Branice, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-66/10 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, Sołectwie Włodzienin1


2