Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Branice, opolskie


Data ogłoszenia: 2015-12-01 Data wydania: 2015-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:30:59
Data ogłoszenia: 2012-03-12 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/132/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:34:59
Data ogłoszenia: 2010-07-23 Data wydania: 2010-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/282/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin
Data dodania do bazy: 2011-02-26 21:47:00
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-66/10 Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, Sołectwie Włodzienin
Data dodania do bazy: 2011-04-21 23:18:00
Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice
Data dodania do bazy: 2011-05-30 20:26:00