Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łuków gmina Łuków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2011-07-19 Data wydania: 2011-05-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP
Data dodania do bazy: 2011-07-19 21:04:14
Data ogłoszenia: 2011-05-25 Data wydania: 2011-03-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 22:39:00
Data ogłoszenia: 2011-05-25 Data wydania: 2011-03-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i Nr 7558/5.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 21:22:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 19:57:00
Data ogłoszenia: 2011-04-07 Data wydania: 2011-02-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP.
Data dodania do bazy: 2011-04-07 20:21:00
Data ogłoszenia: 2010-03-22 Data wydania: 2009-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/315/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Nowy Łuków w Łukowie dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ul. Wilczyńskiego i ul. Wołodyjowskiego - dla działek nr 7558/4 i 7558/5.
Data dodania do bazy: 2011-05-21 21:42:00