Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/247/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsiach Dobra - Michałówek w części dotyczącej wsi Dobra”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/247/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsiach Dobra - Michałówek w części dotyczącej wsi Dobra”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-04 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/248/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec - Pieńki”
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 185/XXIII/09 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Działoszyn V” oraz projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne – Grądy I” w granicach Gminy Pajęczno.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 09:55:25
Data ogłoszenia: 2009-03-27 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 09:55:25
Data ogłoszenia: 2009-03-27 Data wydania: 2009-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/162/09 Rady Gminy Nieborów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Dzierzgówek.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 09:55:25
Data ogłoszenia: 2009-03-19 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/257/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w uchwale Nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulic Władysława Reymonta i Targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2008 r. Nr 362 poz.3176).
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:07
Data ogłoszenia: 2009-03-16 Data wydania: 2009-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:07
Data ogłoszenia: 2009-03-05 Data wydania: 2009-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrków Trybunalski z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2011-06-23 09:55:08