Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/89/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:04
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/98/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:04