Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/296/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:49
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/162/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:38
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-03-18 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:37
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:49
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:02
Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:25