Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:02
Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:25
Data ogłoszenia: 2012-06-26 Data wydania: 2012-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, zabudowę handlowo-usługową oraz funkcję rolniczą.
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:22:37