Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kowalewo Pomorskie, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-03-18 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:37
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:02
Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:25
Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2014-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/250/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2014-03-31 07:27:56
Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2014-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/250/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2014-03-31 07:27:56
Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/216/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:21
Data ogłoszenia: 2013-08-26 Data wydania: 2013-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskiego
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:52:55
Data ogłoszenia: 2013-08-26 Data wydania: 2013-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/206/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:52:55