Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobków gmina Świerzawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.139.4.2017.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2017 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXIX/156/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 828/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr IX/41/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-10-24 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/41/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:48:57