Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilamowice gmina Ciepłowody, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 632/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 11 ust. 3 pkt 2 uchwały Rady Gminy Ciepłowody nr 264/XLI/14 z dnia 28 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 264/XLI/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 maja 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2013-08-09 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29