Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ciepłowody gmina Ciepłowody, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-10-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 521/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Gminy Ciepłowody nr 179/XXIX/13 z dnia 22 marca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonej w granicach obszaru wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:23
Data ogłoszenia: 2014-05-12 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 258/XL/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części wsi Ciepłowody
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:16
Data ogłoszenia: 2014-03-27 Data wydania: 2014-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 245/XXXVIII/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody
Data dodania do bazy: 2014-04-01 07:39:29
Data ogłoszenia: 2013-08-09 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 179/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 204/XXXIII/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 175/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach wsi Ciepłowody
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2012-05-14 Data wydania: 2012-04-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr 113/XVII/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w celu umożliwienia rozwoju funkcji rekreacyjno – sportowych w obrębach wsi: Muszkowice – dz. nr 215, Ciepłowody – dz. nr 242, 351 i Kobyla Głowa -dz. nr 73
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:42:43
Data ogłoszenia: 2009-03-30 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 141/XXV/08 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r.
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 126/XXII/2008 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-03-26 18:26:00