Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Targowica gmina Ciepłowody, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 204/XXXIII/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2009-09-10 Data wydania: 2009-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 172/XXXII/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoże „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody.
Data dodania do bazy: 2011-04-12 00:28:00