Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olszyniec gmina Walim, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 274/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr XLV/254/2014 z dnia 28 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:32
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy Walim z dnia 28 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:20
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:10
Data ogłoszenia: 2009-08-20 Data wydania: 2009-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/216/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 18:32:00