Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dziećmorowice gmina Walim, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-07-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 347/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr V/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim Cz. III A i B
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-10-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 565/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr VII/30/11 z dnia 30 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim, cz. II A i B
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:57
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B.
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:01:43
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. II A i B.
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:34:42
Data ogłoszenia: 2011-04-29 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B.
Data dodania do bazy: 2011-04-29 20:46:00