Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radziądz gmina Żmigród, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XLVII.364.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodraowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 180/2 i 186/1 AM-1 obreb Radziądz
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-04-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 102/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.257.2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30
Data ogłoszenia: 2013-08-12 Data wydania: 2013-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXXVI.257.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2010-11-05 Data wydania: 2010-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/289/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radziądz
Data dodania do bazy: 2011-03-09 19:22:00