Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barkowo gmina Żmigród, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 560/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 21 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XXXIX.275.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXXIX.275.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:54
Data ogłoszenia: 2010-11-05 Data wydania: 2010-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/287/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Barkowo
Data dodania do bazy: 2011-04-18 23:56:00