Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Żmigród, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXVI.219.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:18
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXII.188.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:17
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.167.3.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVII.128.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1, obręb Węglewo
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XVII.128.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1, obręb Węglewo
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:51
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-07-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 306/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:01
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 560/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 21 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XXXIX.275.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-10-09 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XII.83.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18/15 i 18/18 w obrębie Dębno
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:15
Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.V.22.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Borzęcin
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.V.24.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej i wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-01-08 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.III.18.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44