Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie :miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Jaskulin
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1B
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 237/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LIX/512/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 201/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. nr LIX/511/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bojanice w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 163/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. nr LVIII/504/2014 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38