Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 692/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/25/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Górna w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2016-01-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 691/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/24/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grodziszcze w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-04-04 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 28/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:06
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 441/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach nr IV/17/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:18
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 563/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2016-03-10 Data wydania: 2016-03-08
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2016r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Dobromierz Nr XIV/94/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu „Gniewków I”- obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:22
Data ogłoszenia: 2016-02-29 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.166.34.2016.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/133/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-01-29 Data wydania: 2016-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu „Gniewków I”- obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2016-01-28 Data wydania: 2016-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej na dz. 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2016-01-28 Data wydania: 2016-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części dz. nr 461/17, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35