Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wrocisławice gmina Środa Śląska, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-14 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/249/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:44
Data ogłoszenia: 2012-07-06 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 924/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2011-11-18 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:44
Data ogłoszenia: 2010-07-05 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/372/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice
Data dodania do bazy: 2011-02-23 21:44:00