Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lipnica gmina Środa Śląska, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:21
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 65/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 17 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLII/369/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipnica
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:11
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/369/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipnica
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:35
Data ogłoszenia: 2009-10-23 Data wydania: 2009-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/300/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica
Data dodania do bazy: 2011-03-16 22:12:00