Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojczyce gmina Środa Śląska, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 596/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVII/401/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego wsi Wojczyce
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:43
Data ogłoszenia: 2010-09-15 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/401/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce
Data dodania do bazy: 2011-05-26 21:59:00
Data ogłoszenia: 2010-03-12 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce
Data dodania do bazy: 2011-04-07 22:20:00
Data ogłoszenia: 2010-03-12 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce
Data dodania do bazy: 2011-02-23 19:59:00