Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Domaniów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Domaniów nr XXV/147/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:07
Data ogłoszenia: 2016-07-15 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 138 i 139/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzezimierz w gminie Domaniów.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:30
Data ogłoszenia: 2016-05-25 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2016r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Domaniów nr XIX/111/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:20
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/110/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:11
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 143/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Domaniów nr XLVIII/320/2014 z dnia 30 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skrzypnik w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 142/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Domaniów nr XLVIII/391/2014 z dnia 30 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-06-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:57
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/319/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/320/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skrzypnik w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-05-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.22.35.2014.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 15 kwietnia 2014 roku nr XLIV/291/14 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/276/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 3" oraz uchwały nr XLII/281/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 2"
Data dodania do bazy: 2014-05-31 15:36:28