Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Domaniów gmina Domaniów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 142/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Domaniów nr XLVIII/391/2014 z dnia 30 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/319/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-05-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.22.35.2014.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 15 kwietnia 2014 roku nr XLIV/291/14 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/276/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 3" oraz uchwały nr XLII/281/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 2"
Data dodania do bazy: 2014-05-31 15:36:28
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 2”.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:05