Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat milicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Słączno
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Pierstnica, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 318/1
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 8/5; 8/6; 12/2
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-04-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 895/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cieszków nr XI/59/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszków, gmina Cieszków
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:45
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/121/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka gmina Milicz dla terenu działek o numerach 23/3 i 23/4, AM 1, obręb Gruszeczka
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Cieszków z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla części obrębu wsi Ujazd
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 25/13
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:47