Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ścinawa gmina Ścinawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-01-07 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i komunikacji w rejonie ul. Wiosennej w Ścinawie
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2014-07-17 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCVII/322/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 138/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLVI/177/12 z dnia 12 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/211/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Tereny cmentarza komunalnego, upraw rolnych i zadrzewień w mieście Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:56
Data ogłoszenia: 2013-02-21 Data wydania: 2012-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/177/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej w mieście Ścinawa – działka numer ewidencyjny 77/3.
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:45
Data ogłoszenia: 2012-05-28 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/113/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej – działka numer ewidencyjny 412.
Data dodania do bazy: 2012-05-31 16:37:58
Data ogłoszenia: 2011-02-04 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCV/442/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2011-03-22 20:30:00
Data ogłoszenia: 2010-06-08 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXI/403/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2011-03-02 20:05:00
Data ogłoszenia: 2010-05-20 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXI/398/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-08 19:37:00
Data ogłoszenia: 2010-05-20 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXI/401/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
Data dodania do bazy: 2011-02-18 17:14:00