Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dłużyce gmina Ścinawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/213/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa. Teren obsługi rolnictwa w obrębie miejscowości Dłużyce, gmina Ścinawa – działki o numerach ewidencyjnych: 140/1, 140/2 i 141/1.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:56
Data ogłoszenia: 2011-02-04 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCV/442/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2011-03-22 20:30:00
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-25 20:16:00
Data ogłoszenia: 2010-02-16 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXIV/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa
Data dodania do bazy: 2011-05-21 23:03:00