Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chełmek Wołowski gmina Ścinawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2014-05-09 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCII/302/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2014-05-11 16:05:34
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-11-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 544/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2012 r. nr XXXV/152/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawy
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-01-07 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/173/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Chełmek Wołowski, gmina Ścinawa – działka numer ewidencyjny 303/2.
Data dodania do bazy: 2013-01-08 00:02:29
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/152/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-25 20:16:00