Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grzybiany gmina Kunice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/261/14 Rady Gminy Kunice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 216/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kunice Nr XX/105/12 z dnia 28 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-02-27 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Kunice z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo - usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:26
Data ogłoszenia: 2010-05-28 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej działki nr 416/4, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2011-04-27 20:10:00