Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Winnica gmina Krotoszyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 48/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krotoszyce nr XXVII/218/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:45
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/218/2014 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-02-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 723/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/43/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie Winnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.960.2011.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VIII/59/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w Winnicy.
Data dodania do bazy: 2012-01-23 19:24:35
Data ogłoszenia: 2011-09-13 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 185 w obrębie wsi Winnica.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:47
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/170/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 3 w obrębie wsi Winnica
Data dodania do bazy: 2011-02-15 22:13:00