Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Staniszów gmina Podgórzyn, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-23 Data wydania: 2016-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/175/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653D w Staniszowie
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:27:05
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.108.11.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:30
Data ogłoszenia: 2015-09-11 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:01:59
Data ogłoszenia: 2015-06-16 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum hotelowo – rekreacyjnego w Staniszowie
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:41
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 70/10 obręb Staniszów
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/31 dr (część), 14dr (część), 15w (część), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (część), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (część) w obrębie Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2011-06-08 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2011-06-08 23:11:00