Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miłków gmina Podgórzyn, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/299/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 556/1 i 556/2 położonych przy ulicy Brzezie Karkonoskie 19 w Miłkowie.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/120/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa, przy drodze powiatowej nr 2741D
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:23
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 694/5; 694/6; 694/7; 694/8; 694/9 oraz część działki nr 694/14 obręb Miłków
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/352/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod centrum usługowe w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru działki nr 217/9 - obręb Miłków w gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-12-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 676/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy Podgórzyn nr XXI/163/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn-obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-09-17 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr xxI/163/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2012-09-18 10:24:41
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłej fabryki papieru w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-07-23 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05