Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szaszorowice gmina Niechlów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 158/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów XLIII/169/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-02-10 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/169/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec.
Data dodania do bazy: 2011-06-01 19:47:00