Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żukowice gmina Żukowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie Żukowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:33
Data ogłoszenia: 2014-09-19 Data wydania: 2014-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/279/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2013-06-27 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2013-06-27 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.169.3.2013.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność § 15 pkt 2 lit. b i § 15 pkt 3 lit. b uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XXIV/183/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2012-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji hydrotransportu w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:46
Data ogłoszenia: 2012-07-05 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2012-07-05 Data wydania: 2012-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37