Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kłoda gmina Żukowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dróg w obrębach Kłoda i Zabłocie w terenie górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2012-07-05 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2012-07-05 Data wydania: 2012-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2011-05-25 Data wydania: 2011-02-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 487/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Żukowice Nr XXXII/175/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:57
Data ogłoszenia: 2011-05-13 Data wydania: 2010-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/175/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2011-05-14 01:59:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/173/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 maja 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w północnej części gminy Żukowice.
Data dodania do bazy: 2011-03-07 22:07:00