Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żukowice gmina Żukowice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.169.3.2013.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność § 15 pkt 2 lit. b i § 15 pkt 3 lit. b uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XXIV/183/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice1


2


3