Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oborniki gmina Oborniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.486.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XLI/502/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ul. Łukowskiej, gmina Oborniki



1


2