Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Spławie gmina Śmigiel, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1-53/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr IV/31/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „SPŁAWIE”



1


2