Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieczyny gmina Czempiń, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/244/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr ewid. 99/1



1


2


3


4


5


6