Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruchenna gmina Koło, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.324.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2015r. orzekające nieważność Uchwały Nr X/69/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Ruchenna, w gminie Koło



1


2